ความต้องการขั้นต่ำสำหรับรับชมวิดีทัศน์

 
ระบบคอมพิวเตอร์ IBM PC ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows :
หน่วยประมวลผลIntel Pentium ความเร็ว ๑๒๐ เมกะเฮิตซ์ หรือเทียบเท่า
หน่วยความจำRAM ขนาดความจุ ๑๖ เมกะไบต์
คาร์ดแสดงผลคาร์ดแสดงผลที่สามารถแสดงสีได้ ๖๕,๕๓๖ สี (สี ๑๖ บิต)
เสียงคาร์ดเสียง ๑๖ บิต และลำโพง
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโมเด็ม ความเร็ว ๒๘.๘ กิโลบิตต่อวินาที
ระบบปฏิบัติการWindows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows XP หรือ Windows NT 4.0 ที่ติดตั้ง Service Pack 4 แล้ว
เว็บเบราเซอร์Microsoft Internet Explorer 4.01 Downloadหรือรุ่นหลังจากนั้น หรือ Netscape 4.0 Downloadหรือรุ่นหลังจากนั้น
โปรแกรมรับชมวีดิทัศน์RealPlayer G2 for Windows Downloadหรือรุ่นหลังจากนั้น

 

ระบบคอมพิวเตอร์ Apple Macintosh ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Mac OS :
หน่วยประมวลผลMotorola 604 PowerPC ความเร็ว ๒๐๐ เมกะเฮิตซ์
หน่วยความจำRAM ขนาดความจุ ๓๒ เมกะไบต์
หน่วยความจำเสมือนเปิดใช้งาน ตั้งค่าไว้ที่ ๖๔ เมกะไบต์
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโมเด็ม ความเร็ว ๒๘.๘ กิโลบิตต่อวินาที
ระบบปฏิบัติการMac OS 8.1 หรือรุ่นหลังจากนั้น
เว็บเบราเซอร์Microsoft Internet Explorer 4.01 Downloadหรือรุ่นหลังจากนั้น หรือ Netscape 4.05 Downloadหรือรุ่นหลังจากนั้น
โปรแกรมรับชมวีดิทัศน์RealPlayer G2 for Macintosh Downloadหรือรุ่นหลังจากนั้น

 

ระบบคอมพิวเตอร์ IBM PC ที่ใช้ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux) :
หน่วยประมวลผลIntel Pentium ความเร็ว ๑๒๐ เมกะเฮิตซ์ หรือเทียบเท่า
หน่วยความจำRAM ขนาดความจุ ๓๒ เมกะไบต์
คาร์ดแสดงผลคาร์ดแสดงผลที่สามารถแสดงสีได้ ๖๕,๕๓๖ สี (สี ๑๖ บิต)
เสียงคาร์ดเสียง ๑๖ บิต และลำโพง
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโมเด็ม ความเร็ว ๒๘.๘ กิโลบิตต่อวินาที
ระบบปฏิบัติการชุดเผยแพร่ (distribution) ที่มีพื้นฐานอยู่บน Linux 2.x
เว็บเบราเซอร์Netscape 4.0 Downloadหรือรุ่นหลังจากนั้น
โปรแกรมรับชมวีดิทัศน์RealPlayer 8 for Unix Downloadหรือรุ่นหลังจากนั้น

*เครื่องหมายและชื่อทางการค้าต่าง ๆ เป็นสมบัติของเจ้าของเครื่องหมายและชื่อนั้น ๆ